สื่อการสอนล่าสุด

นาฬิกาและการบอกเวลา - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.3

นาฬิกาและการบอกเวลา - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.3

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : ผู้ดูแลระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : ผู้ดูแลระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง วงกลม (ส่วนประกอบ/เส้นรอบวง/พื้นที่วงกลม)

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง วงกลม (ส่วนประกอบ/เส้นรอบวง/พื้นที่วงกลม)

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : ผู้ดูแลระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : ผู้ดูแลระบบ

การแยกตัวประกอบของพหุนาม แบบสองวงเล็บ (คณิต ม.2) [พี่โต๋ Dektalent.com]👍

การแยกตัวประกอบของพหุนาม แบบสองวงเล็บ (คณิต ม.2) [พี่โต๋ Dektalent.com]👍

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : ผู้ดูแลระบบ

ทฤษฏีวงกลม ม.3

ทฤษฏีวงกลม ม.3

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : ผู้ดูแลระบบ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4 EP.1/10 คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4 EP.1/10 คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : ผู้ดูแลระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : ผู้ดูแลระบบ